quitt_atlas

Klimatické oblasti podle Quittovy klasifikace 2000 (Zdroj: Atlas podnebí ČR, Czech Hydrometeorological Institute, Praha; © 2007 Palacký University).

Klimatické oblasti podle Quittovy klasifikace 2000 (Zdroj: Atlas podnebí ČR, Czech Hydrometeorological Institute, Praha; © 2007 Palacký University).

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...