Ratíškovický potok

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-044/3
plocha povodí [km2] 22,7
délka toku [km] 7,2
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,09

Charakter toku

Ratíškovický potok pramení v areálu hasičské zbrojnice na již. okraji Vacenovic v nadmořské výšce 210 m. Od pramene teče již. směrem k Ratíškovicím, kde se zprava připojuje přítok, pramenící u Dolu Tomáš (Baťovka) na již. úbočí vrcholu Nákla (265 m).  V Ratíškovicích se tok obrací k vých. směrem k Rudníku, kde se zleva připojuje bezejmenný potok.

Výstavba železobetonové těžní věže.
Důl Tomáš Baťa u Ratíškovic (zdroj: http://members.chello.cz/cmc/TEXTY/Tomas/Tomas.htm).

Od Rudníku protéká Ratíškovický potok  jih.-vých. směrem Račím údolím k osadě Soboňky, před nimiž je vybudován menší soustava malých rybníčků. Pod osadou Soboňky se Ratíškovický potok vlévá v nadmořské výšce 163 m jako pravostranný přítok do řeky Moravy.

Ratíškovický potok odvodňuje přilehlé části Ratíškovské pahorkatiny.  V osadě Soboňky je zřízena hydrologická stanice (vodočet).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.