Západní Vněkarpatské sníženiny

Západní Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území, který na naše území vstupuje z Rakouska u Znojma a dále probíhá ve směru JZ—SV přes Brno, Vyškov, Přerov až téměř k Ostravě. Oblast má rozlohu 3442 km2, střední výšku 227 m a střední sklon 1°24´. Na území České republiky je geomorfologický celek Západní Vněkarpatské sníženiny součástí geomorfologické subprovincie Vněkarpatské sníženiny.

Rozdělení Západních Vněkarpatských sníženin na geomorfologické celky.
Rozdělení Západních Vněkarpatských sníženin na geomorfologické celky.

Západní Vněkarpatské sníženiny se člení následující geomorfologické celky:

  • Weinviertler Hügelland s nejvyšším bodem Buchsberg (492 m)
  • Dyjsko–svratecký úval s nejvyšším bodem Výhonem (356 m)
  • Hornomoravský úval s nejvyšším bodem Šumvaldskou horkou (331 m)
  • Vyškovská brána s nejvyšším bodem Na hanácké (339 m)
  • Moravská brána s nejvyšším bodem Lučickou Stráží (339 m)

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou pokryty především neogennímikvartérními sedimenty, z nichž místy čnějí kry starších hornin Českého masivu.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. Území se vyznačuje rovinným a pahorkatinným reliéfem s měkkými tvary. Charakteristické jsou rozsáhlé sníženiny Dyjsko–svrateckého a Hornomoravského úvalu spojené užšími sníženinami Vyškovské a Moravské brány. Omezení reliéfu vůči starším pohořím na SZ je většinou výrazné a projevuje se přítomností zlomových svahů. Vůči mladším pohořím na JV je méně výrazné.

Západní Vněkarpatské sníženiny jsou většinou pokryty úrodnými poli a loukami, v nivách řek se doposud nacházejí rozsáhlejší komplexy lužních lesů.

Přečtěte si také

  • Holešovská plošina26. 3. 2014 Holešovská plošina Geomorfologický podcelek Holešovská plošina je úpatní proluviální plošina o rozloze […]
  • Středomoravská niva26. 3. 2014 Středomoravská niva Středomoravská niva je akumulační rovina podél řeky Moravy a spodní Bečvy, táhnoucí se v […]
  • Hornomoravský úval25. 3. 2014 Hornomoravský úval Poloha a vymezení Geomorfologický celek Hornomoravský úval je součástí geomorfologické […]
  • Vněkarpatské sníženiny22. 3. 2014 Vněkarpatské sníženiny Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území, který probíhá ve […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...