geopark

Vápencový lom na Turoldu tu byl otevřen již v roce 1873 a těžba pokračovala až do roku 1937. Při těžbě, při níž bohužel zmizela velká část jurských vápenců, byl odkryt složitý jeskynní systém.

Vápencový lom na Turoldu tu byl otevřen již v roce 1873 a těžba pokračovala až do roku 1937. Při těžbě, při níž bohužel zmizela velká část jurských vápenců, byl odkryt složitý jeskynní systém.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...