údolí Tichoveckého potoka

Údolí Tichovského potoka před Soutokem s Vlárou.

Údolí Tichovského potoka před Soutokem s Vlárou.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...