Ostřice třeslicovitá (Carex brizoides L.)

Na podloží neogenních hornin (šlírů) s překryvy sprašových hlín se vyvinuly půdy typu pseudoglejů s charakteristickým pokryvem ostřice třeslicovité (Carex brizoides L.).

Na podloží neogenních hornin (šlírů) s překryvy sprašových hlín se vyvinuly půdy typu pseudogleje s charakteristickým pokryvem ostřice třeslicovité (Carex brizoides L.).

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...