Vnorovská plošina

Vnorovská plošina

Jemně modelovaný akumulační reliéf Vnorovské plošiny na starých náplavech řeky Moravy.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...