Geomorfologické členění – grafický rozcestník

Geomorfologické členění ČR; šedá část vpravo jsou Západní Karpaty.
Geomorfologické členění ČR; šedá část vpravo jsou Západní Karpaty (zdroj: http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/14_kapitola.htm).
Rozdělení Vnějších Západních Karpat na geomorfologické provincie.
Rozdělení Vnějších Západních Karpat na geomorfologické provincie (na území České republiky).

Napsat komentář