geologicky_profil_ZK

Geologické profily východním okrajem Českého masívu a flyšovým pásmem Západních Karpat na Moravě.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...