lom_Lazne_Bystrice

Lázně–lom u Bystřice pod Hostýnem, stěnový lom odkrývá 60 m mocnou sekvenci hostýnských vrstev (stáří paleocén - eocén) faciální zóny hostýnské račanské jednotky magurského flyše. mocnou sekvenci hostýnských vrstev hostýnské litofaciální zóny.

Lázně–lom u Bystřice pod Hostýnem, stěnový lom odkrývá 60 m mocnou sekvenci hostýnských vrstev (stáří paleocéneocén) faciální zóny hostýnské račanské jednotky magurského flyše. mocnou sekvenci hostýnských vrstev hostýnské litofaciální zóny.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...