stratigraficke_schema_druhohory_magurska_jednotka

Stratigrafické schéma mezozoika a terciéru magurské skupiny příkrovů.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...