2C8 – vysýchavá buková doubrava na andezitu

Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy na andezitech v Komeňské vrchovině (SLT 2C - vysýchavá buková doubrava).

Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy na andezitech v Komeňské vrchovině (SLT 2C – vysýchavá buková doubrava).

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...