Regionálně-fytogeografické členění moravských Karpat

V České republice se pro účely regionálního členění vegetace využívá členění, které bylo zpracováno v souvislosti s přípravou publikace Květena České republiky 1. Regionálně-fytogeografické členění se cituje jako Skalický 1988, In: Slavík, Hejný.

Systém rozlišuje tři hlavní fytogeografické oblasti na základě převládající flóry a vegetace: termofytikum je oblast s teplomilnou flórou a vegetací s fytogeografickými vztahy ke kontinentálním a submediteránním oblastem, mezofytikum je oblast s mezofilní flórou a vegetací typickou pro temperátní zónu Evropy a oreofytikum je oblast s horskou flórou a vegetací s fytogeografickými vztahy k boreální a arktické zóně. Každá z těchto oblastí je rozdělena na dva obvody: termofytikum na české termofytikum a panonské termofytikum, mezofytikum na českomoravské mezofytikum a karpatské mezofytikum a oreofytikum na českomoravské oreofytikum a karpatské oreofytikum. Některé z okresů jsou rozděleny na podokresy.

V rámci regionálně-fytogeografického členění byly vymezeny vegetační stupně.

Regionální fytogeografické členění moravských Karpat (zdroj: https://pladias.cz/download/phytogeography)

Přehled jednotek v rámci moravských Karpat

Fytogeografický obvod: Panonské termofytikum (Pannonicum)

a. Dunajovické kopce
b. Pavlovské kopce
c. Milovicko-valtická pahorkatina
a. Dyjsko-svratecký úval
b. Dolnomoravský úval
a. Bučovická pahorkatina
b. Hustopečská pahorkatina
a. Hanácká pahorkatina
b. Hornomoravský úval

Fytogeografický obvod: Karpatské mezofytikum (Mesophyticum carpaticum)

a. Moravská brána vlastní
b. Tršická pahorkatina
a. Ždánický les
b. Litenčické vrchy
c. Chřiby
a. Vsetínská kotlina
b. Veřovické vrchy
83. Ostravská pánev
a. Beskydské podhůří
b. Jablunkovské mezihoří

Fytogeografický obvod: Karpatské oreofytikum (Oreophyticum carpaticum)

a. Radhošťské Beskydy
b. Slezské Beskydy
 

Zdroj: SKALICKÝ, V. Květena České socialistické republiky. Příprava vydání Bohumil Slavík, Slavomil Hejný. Svazek 1. Praha: Academia, 1988. 557 s. Kapitola Regionálně fytogeografické členění, s. 103–121.

https://pladias.cz/download/phytogeography

Přečtěte si také

  • Fytochorion 18 – Jihomoravské úvaly
    21.6.2020 Fytochorion 18 – Jihomoravské úvaly Fytochorion leží v planárním, z menší části i v kolinním vegetačním stupni. Ve flóře i […]
  • Fytochorion 17 – Mikulovská pahorkatina20.6.2020 Fytochorion 17 – Mikulovská pahorkatina Fytochorion leží v kolinním vegetačním stupni a najdeme v něm velmi typickou flóru a […]
  • Fytochorion 16 – Znojemsko-brněnská pahorkatina20.6.2020 Fytochorion 16 – Znojemsko-brněnská pahorkatina Jedná se o typické termofytikum na okraji Panonie, zčásti je však ovlivněno sousedstvím […]
  • Fytochorion 82 – Javorníky22.6.2020 Fytochorion 82 – Javorníky Fytochorion leží v submontánním až montánnim vegetačním stupni a představuje jednotku, […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...