Regionálně-fytogeografické členění moravských Karpat

V České republice se pro účely regionálního členění vegetace využívá členění, které bylo zpracováno v souvislosti s přípravou publikace Květena České republiky 1. Regionálně-fytogeografické členění se cituje jako Skalický 1988, In: Slavík, Hejný.

Systém rozlišuje tři hlavní fytogeografické oblasti na základě převládající flóry a vegetace: termofytikum je oblast s teplomilnou flórou a vegetací s fytogeografickými vztahy ke kontinentálním a submediteránním oblastem, mezofytikum je oblast s mezofilní flórou a vegetací typickou pro temperátní zónu Evropy a oreofytikum je oblast s horskou flórou a vegetací s fytogeografickými vztahy k boreální a arktické zóně.

Každá z těchto oblastí je rozdělena na dva obvody: termofytikum na české termofytikum a panonské termofytikum, mezofytikum na českomoravské mezofytikum a karpatské mezofytikum a oreofytikum na českomoravské oreofytikum a karpatské oreofytikum. Některé z okresů jsou rozděleny na podokresy.

V rámci regionálně-fytogeografického členění byly vymezeny vegetační stupně.

Regionální fytogeografické členění moravských Karpat (zdroj: https://pladias.cz/download/phytogeography)

Přehled fytogeografických jednotek v rámci moravských Karpat

Fytogeografický obvod: Panonské termofytikum (Pannonicum)

Pozn. číslovkou jsou uvedeny fytogeografické okresy, malým písmenem jsou uvedeny fytogeografické podokresy.

a. Dunajovické kopce
b. Pavlovské kopce
c. Milovicko-valtická pahorkatina
a. Dyjsko-svratecký úval
b. Dolnomoravský úval
a. Bučovická pahorkatina
b. Hustopečská pahorkatina
a. Hanácká pahorkatina
b. Hornomoravský úval

Fytogeografický obvod: Karpatské mezofytikum (Mesophyticum carpaticum)

a. Moravská brána vlastní
b. Tršická pahorkatina
a. Ždánický les
b. Litenčické vrchy
c. Chřiby
a. Vsetínská kotlina
b. Veřovické vrchy
83. Ostravská pánev
a. Beskydské podhůří
b. Jablunkovské mezihoří

Fytogeografický obvod: Karpatské oreofytikum (Oreophyticum carpaticum)

a. Radhošťské Beskydy
b. Slezské Beskydy
 

Zdroj: SKALICKÝ, V. Květena České socialistické republiky. Příprava vydání Bohumil Slavík, Slavomil Hejný. Svazek 1. Praha: Academia, 1988. 557 s. Kapitola Regionálně fytogeografické členění, s. 103–121.

https://pladias.cz/download/phytogeography

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.