Pasted into Panonské teplomilné doubravy na spraši (Svaz Aceri tatarici-Quercion)

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...