IMG_1181

Polonské dubohabřiny u Fryčovic (společenstvo Tilio-Carpinetum).

Polonské dubohabřiny u Fryčovic (společenstvo Tilio-Carpinetum).

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...