Aktuální meteorologické jevy


Převzato z portálu ČHMÚ.

Teplota půdy

Teplota půdy je důležitá pro přezimování plodin, klíčení semen, růst a vývoj kořenového systému. Na mapce je zobrazena aktuální průměrná denní teplota půdy pod travnatým porostem v hloubce 10 cm.

Vlhkost půdy

Převážná většina rostlin získává vodu kořeny z půdy. Vlhkost půdy ukazuje, jaké množství vody se reálně dostalo do půdy z dešťových srážek. Na mapce je zobrazena aktuální vlhkost půdy pod travnatým porostem ve vrstvě 0-20 cm v procentech využitelné vodní kapacity (VVK).

Úhrny srážek

Atmosférické srážky jsou hlavním zdrojem vody pro rostliny. Na mapkách je zobrazen aktuální kumulativní úhrn srážek od začátku roku a jeho srovnání s normálem.

Sumy teplot

Teplota vzduchu zásadním způsobem ovlivňuje růst a vývoj rostlin. Na mapkách je zobrazena aktuální suma efektivních teplot nad 5°C od začátku roku a její srovnání s dlouhodobým normálem.

Stav vegetace podle fotosyntetické aktivity