paleograficke_schema_vyvoje_zapadnich_Karpat

Paleogeografické a tektonické schéma vývoje Západních Karpat na Moravě v terciéru.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...