solisko

solisko je místo, kde se umisťovala sůl (k lizu) pro dobytek. Stejným způsobem je odvozen i název pro Soláň.