ujmisko

ujmisko/ujmiska je pole, pastvina či louka, potažmo usedlost později postavená v místě, které bylo „ujmutu“ lesu