uhlisko/uhliska

uhlisko/uhliska je místo, kde se vyrábělo dřevěné uhlí. To bylo dříve, před využitím černého uhlí, nejcennějším palivem (více než dřevo). Používalo se v průmyslu při výrobě železa a skla. Oblíbené bylo i při topení a vaření v domácnostech, protože příliš nekouřilo.