koliba

koliba je stavení na pastvině, které sloužilo jako letní bydliště bači a valachů, zpracovávalo se zde ovčí mléko a vyráběl se ovčí sýr.

košáry

košáry jsou ohrady pro noční ustájení ovcí. Další variantou jsou košařiska, košariska.