koliba

koliba je stavení na pastvině, které sloužilo jako letní bydliště bači a valachů, zpracovávalo se zde ovčí mléko a vyráběl se ovčí sýr.

košáry

košáry jsou ohrady pro noční ustájení ovcí. Další variantou jsou košařiska, košariska.

kržle

kršle se odvozují od mýcení lesů nebo pasek. O původu názvu zatím nepanuje shoda, ale nabízí se vysvětlení, že pojmenování je odvozeno ze slovesa kršliť znamenajícího ‚klučit nízký keřový a stromový porost‘. Kršla by tedy byla vyklučená pastvina. Možná ale je to jen pastvina s keři (krš = ‚keř‘), anebo dokonce jen pastvina na okraji – dodnes se totiž na Valašsku hrabe seno „na okršel“, tedy od krajů směrem doprostřed na kupky. Dalšími variantami slova jsou kržla, kržle atd.

kyčera

kyčera je strmý kopec na vrcholu úplně nebo aspoň částečně zalesněný