hutisko

hutisko je místo, kde se vyrábělo sklo ve skelné huti.