fojt

fojt byl nejvyšší představitel společenské hierarchie na venkově. Zastupoval vrchnost, dohlížel na plnění robotních povinností a někde také vykonával základní soudní moc. Odměnou mu byly zvláštní výsady a nejlepší pozemky. Je možné setkat se s odvozenými názvy fojtství, fojtské, fojtovo atd. Název pochází z německého voit, vogt.