kržle

kršle se odvozují od mýcení lesů nebo pasek. O původu názvu zatím nepanuje shoda, ale nabízí se vysvětlení, že pojmenování je odvozeno ze slovesa kršliť znamenajícího ‚klučit nízký keřový a stromový porost‘. Kršla by tedy byla vyklučená pastvina. Možná ale je to jen pastvina s keři (krš = ‚keř‘), anebo dokonce jen pastvina na okraji – dodnes se totiž na Valašsku hrabe seno „na okršel“, tedy od krajů směrem doprostřed na kupky. Dalšími variantami slova jsou kržla, kržle atd.