chotár/kotár

chotár je území znamená ve slovenštině „území patřící k obci“, přeneseně i území obce mimo zástavbu nebo také pomezí. Je od něj odvozeno slovo kotár, používané na Valašsku. Další variantou jsou chotáry, kotáry. Zápis komise jednající o hranicích v roce 1698 přímo uvádí: … chotáry jsou meze a hranice“.